กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Maths)

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH ช่วยจุดประกายให้นักเรียนสนใจ และตื่นเต้นกับการเรียนรู้สามารถต่อยอดให้เกิดการทำโครงงานหรือจุดประกายให้นักเรียนสามารถทำโครงการแบบ Project Base Learning ได้ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วยการให้เด็กๆเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการอ่านเพื่อนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่วิศวะกรรม คณิตศาสตร์ และ ศิลปะ จากนั้นนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center ไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือที่บ้าน

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความสนใจในกิจกรรมของทางศูนย์ฯ และประสงค์ที่จะร่วมกิจกรรมเรียนรู้พร้อมกับบุตรหลานของท่าน สามารถแจ้งความจำนงค์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านสนใจมายังศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center ซึ่งทางศูนย์ฯ ของเรามีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครอบครัวด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:

คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982

e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com

 

3 Package กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH

ทางศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ ได้จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ Package กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้น โดยแบ่งหลักสูตรของกิจกรรมออกเป็น 3 Package เพื่อสร้างหัวข้อกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย

Package B: STEM Education

การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วย STEM Education ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น

 

 

Package A: Premium 360°

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH

 

 

Package C: One Day Camp

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายเหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

 

 

แหล่งความรู้สำหรับเด็กไทย

ช่วยเหลือคุณครูด้านวิธีถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้เด็กได้ทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ NANMEEBOOKS In association with PHӒNOMENTA

และศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย NANMEEBOOKS Kiddy Intelligence Center

เรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยการค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การอ่าน และการคิดวิเคราะห์ ด้วยการทำกิจกรรม Hands-on คือ ลงมือปฏิบัติ สัมผัสสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานีการทดลอง 41 สถานี ที่ออกแบบโดยมูลนิธิ จากประเทศเยอรมนี และ รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช แล้วคุณจะพบว่ามันช่างน่าอัศจรรย์จริง ๆ

กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 ต่อยอดการเรียนรู้จากการอ่านสู่การปฏิบัติจริงแบบ Hands-on เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยหากได้พิสูจน์ด้วยมือตัวเอง

 

1

ต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กสู่การเรียนรู้ของครู ด้วยกิจกรรมพัฒนา ครูทั้งก่อนและหลังการทัศนศึกษาโดยนำเสนอวิธีการและแนวคิดในการต่อยอดการเรียนการสอนที่โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เด็กมีกระบวนการสังเกต สำรวจ และแสดงความคิดเห็นด้วย

3

ต่อยอดการเรียนรู้ของเด็ก 1 คน สู่การเรียนรู้ของเด็กเป็น กลุ่มด้วยกระบวนการของเด็กจะได้เรียนรู้และสำรวจด้วยตัวเองก่อนรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทำให้สามารถสร้าง กระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง และกล้าแสดงออกและรับฟังผู้อื่น

ต่อยอดจากการเรียนรู้ที่ศูนย์สู่การเรียนรู้ที่โรงเรียน (หรือที่บ้าน) การเรียนรู้ในศูนย์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยครูสามารถดาวน์โหลด คู่มือกิจกรรมง่าย ๆ ที่สามารถทำร่วมกับนักเรียนได้เมื่อกลับไป โรงเรียนกิจกรรมเหล่านี้จะเชื่อมโยง กับแต่ละสถานีที่นักเรียนเพิ่งได้เล่น ทำให้เข้าใจองค์ความรู้มากขึ้น กิจกรรมที่เราเตรียมให้ไปทำที่โรงเรียนง่าย และใช้วัสดุที่หาง่าย

4
2
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com