เรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยการค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การอ่าน และการคิดวิเคราะห์ ด้วยการทำกิจกรรม Hands-on คือ ลงมือปฏิบัติ สัมผัสสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานีการทดลอง 39 สถานี ที่ออกแบบโดยมูลนิธิ จากประเทศเยอรมนี และ รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช แล้วคุณจะพบว่ามันช่างน่าอัศจรรย์จริง ๆ

กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 ต่อยอดการเรียนรู้จากการอ่านสู่การปฏิบัติจริงแบบ Hands-on เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยหากได้พิสูจน์ด้วยมือตัวเอง

 

1

ต่อยอดการเรียนรู้ของเด็ก 1 คน สู่การเรียนรู้ของเด็กเป็น กลุ่มด้วยกระบวนการของเด็กจะได้เรียนรู้และสำรวจด้วยตัวเองก่อนรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทำให้สามารถสร้าง กระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง และกล้าแสดงออกและรับฟังผู้อื่น

 

2

ต่อยอดการเรียนรู้ของเด็กสู่การเรียนรู้ของครู ด้วยกิจกรรมพัฒนา ครูทั้งก่อนและหลังการทัศนศึกษาโดยนำเสนอวิธีการและแนวคิดในการต่อยอดการเรียนการสอนที่โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เด็กมีกระบวนการสังเกต สำรวจ และแสดงความคิดเห็นด้วย

3

ต่อยอดจากการเรียนรู้ที่ศูนย์สู่การเรียนรู้ที่โรงเรียน (หรือที่บ้าน) การเรียนรู้ในศูนย์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยครูสามารถดาวน์โหลด คู่มือกิจกรรมง่าย ๆ ที่สามารถทำร่วมกับนักเรียนได้เมื่อกลับไป โรงเรียนกิจกรรมเหล่านี้จะเชื่อมโยง กับแต่ละสถานีที่นักเรียนเพิ่งได้เล่น ทำให้เข้าใจองค์ความรู้มากขึ้น กิจกรรมที่เราเตรียมให้ไปทำที่โรงเรียนง่าย และใช้วัสดุที่หาง่าย

4

ปฏิทินกิจกรรม

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายโครงการ: โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425, 5226 
www.nanmeebooks.com