ผู้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

ในแต่ละปีจะมีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาจำนวนมากเข้าเยี่ยมชม Nanmeebooks Learning Center ศูนย์การเรียนรู้แบบ 360 องศา  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้จากการอ่านสู่การปฏิบัติจริงแบบ Hands-on พิสูจน์ข้อสงสัยด้วยมือตัวเอง และต่อยอดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทำให้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ของตัวเอง และกล้าแสดงออกและรับฟังผู้อื่น และยังใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสอนที่สามารถนำไปปรับใช้กับหลักสูตรในชั้นเรียนและหลักสูตรแกนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com