Package A: Premium 360
Package B: STEM Education
Package C: One Day Camp
กิจกรรมทส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Maths)

การเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH คือองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และศิลปะ มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือกับชุดปฏิบัติการแบบ Hands-on คือทดลองด้วยตนเอง โดยเริ่มด้วยการอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์การทดลอง 41 สถานีแล้วลงมือปฏิบัติ นำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครูจนเกิดความเข้าใจ สรุปเป็นรายงานว่าสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติและทดลองนั้นได้รับองค์ความรู้ด้านใดบ้าง และสามารถสร้างเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจของตนเองได้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Package A: Premium 360° เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH

นอกจากชุดปฏิบัติการแบบ Hands-on เพื่อเสริมความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center ทั้ง 41 สถานีแล้ว ทางศูนย์ยังได้จัดชุดกิจกรรมเสริมเสริมความรู้ Premium 360° สำหรับเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1 - อนุบาล 3) ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH ช่วยจุดประกายให้นักเรียนสนใจ และตื่นเต้นกับการเรียนรู้สามารถต่อยอดให้เกิดการทำโครงงาน หรือจุดประกายให้นักเรียนสามารถทำโครงการแบบ Project Base Learning ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมเสริมเสริมความรู้ Package A: Premium 360° สำหรับเด็กปฐมวัย มี 3 หัวข้อด้วยกันคือ

• Theme 1 มืดตึ๊ดตื๋อ

• Theme 2 ก้อนเมฆมีน้ำใจ

• Theme 3 ใครอยากอาสาไหนยกมือหน่อย

ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อเป็นกิจกรรมช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาความฉลาดทั้ง 6 ด้าน สร้างความสุขผ่านงานศิลปะ และ  ฝึกการสังเกตและหาคำตอบผ่านการทดลอง

กิจกรรมเสริมเสริมความรู้ Package A: Premium 360° สำหรับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มี 4 หัวข้อให้เลือกด้วยกันคือ

1. เชฟตัวน้อยตะลุยครัววิทย์ (เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมต้น)

2. มหัศจรรย์แห่งแสงสี (เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมปลาย)

3. แรงตึงผิวทรงพลัง  (เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมต้น)

4. ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า  (เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมปลาย)

ซึ่งทั้ง 4 หัวข้อนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับ ปฏิกริยาทางเคมี แสง การสะท้อน แสงกระทบวัตถุ แรงตึงผิว การเคลื่อนที่ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า สนามพลังงานแม่เหล็ก และเคมีไฟฟ้า ฯลฯ

 

 

Package A: Premium 360°

สำหรับระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรม

ค่าบริการ

ราคานี้รวมอาหารว่าง 1 มื้อ

 • เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center
 • ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH

100 บาทต่อคน

 

เข้าชมต่ำกว่า 50 คน

เหมาจ่าย 5,000 บาท

ประกอบด้วย

 • เครื่องดื่ม 1 อย่าง
 • ขนม 1 ชิ้น

หมายเหตุ ให้ทางศูนย์ฯ จัดอาหารกลางวันให้ จ่ายเพิ่ม 30 บาทต่อคน

สิทธิพิเศษและของกำนัลที่นักเรียนจะได้รับ

 1. กระเป๋า active citizen 1 ใบ
 2. นิตยสาร Go Genius 1 เล่ม
 3. สิ่งประดิษฐ์/ ใบงาน
 4. ส่วนลดพิเศษในการซื้อหนังสือที่ร้านแว่นแก้ว (เป็นไปตามโปรโมชั่นของร้านแว่นแก้ว สุขุมวิท 31)

ตารางกิจกรรม  Package A: Premium 360° สำหรับปฐมวัย

เวลา

กิจกรรม

09.00-09.30 น.

สถานีขบวนรถไฟรักการอ่าน (Word Smart)

09.30-10.00 น.

สถานีขยับร่างกาย (Sensory & Body Smart)

10.00-10.30 น.

สถานี 6Q up อัจฉริยะปั้นได้

10.30-11.00 น.

สถานีศิลปะ (Art & Craft Smart)

11.00-11.30 น.

สถานีสนุกคิดวิทย์ (Science Smart)

รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH (เลือกได้ 1 Theme)

Theme 1

มืดตึ๊ดตื๋อ

(เหมาะสำหรับ อนุบาล 1)

Theme 2

ก้อนเมฆมีน้ำใจ

(เหมาะสำหรับ อนุบาล 2)

Theme 3

ใครอยากอาสาไหนยกมือหน่อย

(เหมาะสำหรับ อนุบาล 3)

ผจญภัยไปกับน้องป๋อง

 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่

เสียงของใครและเงาของใครเอ่ย

 • พัฒนาความฉลาดทั้ง 6 ด้าน

ผีน้อยน่ารัก

 • สร้างความสุขผ่านงานศิลปะ

สนุกกับเงา

 • ฝึกการสังเกตและหาคำตอบผ่าน การทดลอง

เมืองที่เต็มไปด้วยน้ำ

 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่

เกมอารมณ์นี้ทำหน้าอย่างไร

 • พัฒนาความฉลาดทั้ง 6 ด้าน

ก้อนเมฆของฉันมีสีหน้าและอารมณ์อย่างไร

 • สร้างความสุขผ่านงานศิลปะ

เปลี่ยนน้ำให้เป็นเลนส์

 • ฝึกการสังเกตและหาคำตอบผ่าน การทดลอง

สร้างบ้านให้หนูนิด

 • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่

แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้

 • พัฒนาความฉลาดทั้ง 6 ด้าน

หุ่นนิ้ว

 • สร้างความสุขผ่านงานศิลปะ

อร่อยกับไอศกรีมเย็นเจี๊ยบ

 • ฝึกการสังเกตและหาคำตอบผ่าน การทดลอง

ตารางกิจกรรม  Package A: Premium 360° สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เวลา

กิจกรรม

09.00-09.30 น.

กิจกรรมสันทนาการ

09.30-10.00 น.

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ Hands-on

10.00-10.30 น.

กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ Hands-on

10.30-11.00 น.

ปฏิบัติการทดลองแบบ Hands-on ในศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ Phanomenta

Package A: Premium 360° รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH (เลือกได้ 1 กิจกรรม)

กิจกรรมที่ 1

เชพตัวน้อยตะลุยครัว

(เหมาะสำหรับประถมศึกษาตอนต้น)

กิจกรรมที่ 2

มหัศจรรย์แห่งแสงสี

(เหมาะสำหรับประถมศึกษาตอนปลาย)

กิจกรรมที่ 3

แรงตึงผิวทรงพลัง

(เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น)

กิจกรรมที่ 4

ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

(เหมาะสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

เชพตัวน้อยตะลุยครัว

 • เรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำส้มสายชูกับหินปูนทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 • เรียนรู้เรื่องการทดสอบกรด-เบสจากน้ำกระหล่ำปลีสีม่วง

มหัศจรรย์แห่งแสงสี

 • เรียนรู้การเกิดภาพติดตา
 • เรียนรู้เรื่องภาพที่เกิดจากกระจกทรงกระบอก

แรงตึงผิวทรงพลัง

 • เรียนรู้การใช้เอททิลแอลกอฮอล์ทำลายแรงตึงผิวของน้ำ และทำให้เรือแล่นได้
 • เรียนรู้เรื่องแรงตึงผิวของสบู่

ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

 • เรียนรู้กลไกการทำงานร่วมกันของแม่เหล็กและไฟฟ้า หรือแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างกระแสไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าเคมี

Package A: Premium 360°

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Package B: STEM Education เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH

นอกจากชุดปฏิบัติการแบบ Hands-on เพื่อเสริมความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center ทั้ง 41 สถานีแล้ว ทางศูนย์ยังได้จัดชุดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH ผ่านอุปกรณ์การทดลองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยจุดประกายให้นักเรียนสนใจ และตื่นเต้นกับการเรียนรู้สามารถต่อยอดให้เกิดการทำโครงงาน หรือจุดประกายให้นักเรียนสามารถทำโครงการแบบ Project Base Learning ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Package B: STEM Education เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STEM Education ผ่านอุปกรณ์การทดลองจากประเทศญี่ปุ่น มี 18 หัวข้อการทดลองให้เลือก เช่น

• อากาศมหัศจรรย์ • ความลับของแม่เหล็ก • มหัศจรรย์แห่งเสียง • กระแสวนและความดัน • เรียนรู้จุดเยือกแข็ง • ภาพจากกระจก • ความดันของอากาศ และกิจกรรมการทดลองอื่นๆ อีกมากมาย

ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้ความรู้และสนุกกับการทดลองแล้ว ยังได้อุปกรณ์การทดลองจากประเทศญี่ปุ่นมูลค่า 950 บาทกลับบ้านอีกด้วย

 

Package B: STEM Education

สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรม

ค่าบริการ

ราคานี้รวมอาหารว่าง 1 มื้อ

 • เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center
 • การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วย STEM Education ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น

665 บาทต่อคน

 

เข้าชมต่ำกว่า 50 คน

เหมาจ่าย 33,250 บาท

ประกอบด้วย

 • เครื่องดื่ม 1 อย่าง
 • ขนม 1 ชิ้น

หมายเหตุ ให้ทางศูนย์ฯ จัดอาหารกลางวันให้ จ่ายเพิ่ม 30 บาทต่อคน

สิทธิพิเศษและของกำนัลที่นักเรียนจะได้รับ

 1. สื่อชุดนักเรียนห้องเรียนทดลองวิทย์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 950 บาท
 2. กระเป๋า active citizen 1 ใบ
 3. นิตยสาร Go Genius 1 เล่ม
 4. สิ่งประดิษฐ์/ ใบงาน
 5. ส่วนลดพิเศษในการซื้อหนังสือที่ร้านแว่นแก้ว (เป็นไปตามโปรโมชั่นของร้านแว่นแก้ว สุขุมวิท 31)

หัวข้อการเรียนรู้และสื่อที่นักเรียนจะได้รับตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วย STEM Education (เลือกได้ 1 กิจกรรม)

D-1 ไฟฟ้าสถิต

 • สัมผัสปรากฏการณ์จากไฟฟ้าสถิตที่สามารถทำให้เกิดแรงผลักและแรงดูดได้ พร้อมทั้งทำให้หลอดไฟสว่างได้

A-1 อากาศมหัศจรรย์

 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการการเคลื่อนที่ของอากาศ พร้อมบูรณาการไปสู่หลักการของการประดิษฐ์เครื่องบิน

D-2 การสั่นสะเทือน

 • เรียนรู้หลักการของการสั่นทำให้เกิดการหมุนเคลื่อนและการเคลื่อนที่ได้ พร้อมเชื่อมโยงกับการเกิดแผ่นดินไหว

A-2 ความลับของแม่เหล็ก

 • ทำความรู้จักกับสารแม่เหล็กและเรียนรู้การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากแม่เหล็ก

D-3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมทั้งการทำมอเตอร์ด้วยพลังงานไฟฟ้า

A-3 มหัศจรรย์แห่งเสียง

 • ทำความรู้จักกับเสียงหลากหลายรูปแบบและเข้าใจหลักการของการเกิดเสียง

E-1 การลอยและการจม

 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการของอาร์คิมีดีสด้วยการทดลองอย่างง่ายและไปทีละขั้นตอน

B-1 กระแสวนและความดัน

 • เรียนรู้การเกิดกระแสวนและเชื่อมโยงสู่ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เช่นไต้ฝุ่น เป็นต้น

E-2 พลังของการหมุน

 • เรียนรู้หลักการหมุนของวัตถุผ่านรูปทรงต่างๆ กันและนำไปประยุกต์ใช้ได้

B-2 เรียนรู้จุดเยือกแข็ง

 • เรียนรู้เรื่องจุดเยือกแข็งและการหลอมเหลวโดยเชื่อมโยงกับพลังงานความร้อน

E-3 มหัศจรรย์แห่งการมองเห็น

 • เข้าใจหลักการของภาพลวงตาด้วยการอธิบายผ่านการทดลองแสนมหัศจรรย์

B-3 ภาพจากกระจก

 • สัมผัสปรากฏการณ์จากการสะท้อนจากกระจกหลากหลายแบบ

F-1 ความมหัศรรย์ของแสง

 • เรียนรู้แรงดันจากอากาศและการนำพลังของอากาศมาใช้ให้เกิดประโยชน์

C-1 ความดันของอากาศ

 • เรียนรู้แรงดันจากอากาศและการนำพลังของอากาศมาใช้ให้เกิดประโยชน์

F-2 สนุกกับของเล่นบินได้

 • ค้นหาความมหัศจรรย์ของอาหารรอบตัวเรา พร้อมเรียนรู้คุณสมบัติของกรด-เบส

C-2 วิทยาศาสตร์ในห้องครัว

 • ค้นหาความมหัศจรรย์ของอาหารรอบตัวเรา พร้อมเรียนรู้คุณสมบัติของกรด-เบส

F-3 เพนดูลัมและความสมดุล

 • เรียนรู้หลักการของการสร้างกระแสไฟฟ้าและแบตเตอรี่ด้วยการทดลองอย่างง่าย

C-3 ไฟฟ้าและแบตเตอรี่

 • เรียนรู้หลักการของการสร้างกระแสไฟฟ้าและแบตเตอรี่ด้วยการทดลองอย่างง่าย

Package B: STEM Education

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Package C: One Day Camp เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH

นอกจากชุดปฏิบัติการแบบ Hands-on เพื่อเสริมความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center ทั้ง 41 สถานีแล้ว ทางศูนย์ยังได้จัดชุดกิจกรรมเรียนรู้แบบค่ายกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี่วิศวกรรม ศิลปะ ศีลธรรม จริยธรรม ทักษะด้านการใช้ชีวิตประจำวันในโลกปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยจุดประกายให้นักเรียนสนใจ และตื่นเต้นกับการเรียนรู้สามารถต่อยอดให้เกิดการทำโครงงาน หรือจุดประกายให้นักเรียนสามารถทำโครงการแบบ Project Base Learning ได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ Package C: One Day Camp เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แนวทาง STREAM APPROACH ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบค่ายกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีรูปแบบ 5 ค่ายกิจกรรมให้เลือก เช่น

1. ค่าย “Yummy Science Camp การทดลองข้างครัว”

2. ค่าย “ไขปมปริศนา CSI”

3. ค่าย “มหัศจรรย์โลกพลังงาน”

4. ค่าย “โลกแห่งมนตร์ตรา”

5. ค่าย “ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้นำ”

นอกจาก 5 ค่ายกิจกรรมที่ทางศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center  จัดขึ้นแล้ว ทางโรงเรียนสามารถให้ทางศูนย์ฯ ออกแบบและจัดทำค่ายกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การส่งเสริมการเรียนรู้ของทางโรงเรียนได้ หรือตามความเหมาะสมของงบประมาณ

 

Package C: One Day Camp

สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรม

ค่าบริการ

ราคานี้รวมอาหารและอาหารว่าง 1 มื้อ

 • เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center
 • กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายเหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

500 บาทต่อคน

(ต้องสมัครเข้าร่วมค่ายกิจกรรมขั้นต่ำ 50 คนขึ้นไป)

ประกอบด้วย

 • เครื่องดื่ม 2 อย่าง
 • ขนม 2 ชิ้น
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ

สิทธิพิเศษและของกำนัลที่นักเรียนจะได้รับ

 1. กระเป๋า active citizen 1 ใบ
 2. นิตยสาร Go Genius 1 เล่ม
 3. สิ่งประดิษฐ์/ ใบงาน
 4. ส่วนลดพิเศษในการซื้อหนังสือที่ร้านแว่นแก้ว (เป็นไปตามโปรโมชั่นของร้านแว่นแก้ว สุขุมวิท 31)

Package C: One Day Camp กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทาง STREAM APPROACH (เลือกได้ 1 ค่ายกิจกรรม)

ชื่อค่าย “Yummy Science Camp การทดลองข้างครัว”

พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน

ชื่อกิจกรรม

 • มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • พัฒนาทักษะและกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
 • พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมอาหาร
 • พัฒนาทักษะการทำงาน Working Skill
 • พัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ (Critical Thinking)
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสะท้อนความรู้
 • กิจกรรม “เชพตัวน้อย”
 • กิจกรรม “การทดลองข้างห้องครัว”
 • กิจกรรม “การทดลองหลังห้อง”
 • กิจกรรม “เส้นบุกหลากสี”
 • กิจกรรม “คอตเตจชีท”
 • กิจกรรม Hands-on ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Phanomenta

ชื่อค่าย “ไขปมปริศนา CSI”

พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน

ชื่อกิจกรรม

 • พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • พัฒนาทักษะการทำงาน Working Skill
 • พัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ (Critical Thinking)
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสะท้อนความรู้
 • กิจกรรม “ปริศนาลูกเต๋า”
 • กิจกรรม “ใครคือผู้ต้องสงสัย”
 • กิจกรรม “พินัยกรรมปริศนา”
 • กิจกรรม “คาร์บอนไดออกไซต์”
 • กิจกรรม Hands-on ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Phanomenta

ชื่อค่าย “มหัศจรรย์โลกพลังงาน”

พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน

ชื่อกิจกรรม

 • พัฒนาทักษะ และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
 • พัฒนาความสามารถด้านความคิด การตัดสินใจ
 • และความสามารถด้านการสื่อสารความรู้ความคิดทางวิทยาศาสตร์สู่ผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ
 • ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ต่อยอดสู่การเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับพลังงานไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกัน
 •  การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 • เสริมสร้างเจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรม “ปริศนาลูกเต๋า”
 • กิจกรรม “ใครคือผู้ต้องสงสัย”
 • กิจกรรม “พินัยกรรมปริศนา”
 • กิจกรรม “คาร์บอนไดออกไซต์”
 • กิจกรรม Hands-on ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Phanomenta

ชื่อค่าย “มหัศจรรย์โลกพลังงาน”

พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน

ชื่อกิจกรรม

 • พัฒนาทักษะ และศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
 • พัฒนาความสามารถด้านความคิด การตัดสินใจ
 • และความสามารถด้านการสื่อสารความรู้ความคิดทางวิทยาศาสตร์สู่ผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ
 • ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่ ต่อยอดสู่การเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับพลังงานไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • พัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การอยู่ร่วมกัน
 •  การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 • เสริมสร้างเจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมท่อเสียงมหัศจรรย์
 • ความลับของแม่เหล็ก
 • อากาศมหัศจรรย์
 • มหัศจรรย์พลังไฟฟ้า
 • ความลับของจุดเยือกแข็ง
 • กิจกรรม Hands-on ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Phanomenta

ชื่อค่าย “โลกแห่งมนตร์ตรา”

พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน

ชื่อกิจกรรม

 • พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • พัฒนาทักษะการทำงาน Working Skill
 • พัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ (Critical Thinking)
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสะท้อนความรู้
 • กิจกรรม “ก้าวทะลุโปสการ์ด”
 • กิจกรรม “หมึกล่องหน”
 • กิจกรรม “ดอกไม้ไฟในหลอดทดลอง”
 • กิจกรรม “มหัศจรรย์กระดาษแสนกล”
 • กิจกรรม “ข้อความในกระจก”
 • กิจกรรม Hands-on ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Phanomenta

ชื่อค่าย “ไม่ยากถ้าอยากเป็นผู้นำ”

พัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน

ชื่อกิจกรรม

 • มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรม ความคิดและความเชื่อของตนเอง
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารและการสร้างทีมเบื้องต้น
 • พัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 • เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานอย่างสมดุล
 • กิจกรรม “Check In”
 • กิจกรรม “เลี้ยงลูกให้ถูกทาง”
 • กิจกรรม “กำแพงแก้ว”
 • กิจกรรม “ปักธงลงรู”
 • กิจกรรม “ใครมีค่ามากกว่ากัน”
 • กิจกรรม “ห้องซ่อนสมบัติ”
 • กิจกรรม Hands-on ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Phanomenta

Package C: One Day Camp

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณนิตยา โทร.0-2662-3000 ต่อ 4425  มือถือ 061-823-4982 
e-mail: nittaya_k@nanmeebooks.com